Nieuwbouw negen bruggen Zestienhoven

Voor de gemeente Rotterdam zijn wij in park Zestienhoven, 9 betonnen bruggen aan het realiseren.

Het werk bestaat in hoofdzaak uit:

 • Verrichten van grondwerk;
 • Aanbrengen gestuurde boringen;
 • Aanbrengen van prefab betonnen funderingspalen;
 • Vervaardigen van wapeningstekeningen betonnen onderdelen van de brugconstructies;
 • Aanbrengen van betonnen landhoofden en pijlerfundaties t.b.v. de brugconstructies;
 • Aanbrengen van betonnen brugdekken, in het werk gestort;
 • Vervaardigen van controleberekeningen en detailtekeningen stalen onderdelen van de brugconstructies;
 • Aanbrengen van staalconstructies van de brugconstructies;
 • Aanbrengen van slijtlaag op de betonnen brugdekconstructies;
 • Aanbrengen van oeververdediging;
 • Uitvoeren diverse bijbehorende werkzaamheden.

Foto’s realisatie:

Wapening landhoofd aangebracht
Eerste stort landhoofd gereed
Poeren aangebracht met stalen kolom
Ondersteuningsconstructie met de bekisting
Stort dek
Resultaat
Aanbrengen beschoeiing
Onder brugdek ontgraven
Brugdek gereed voor aanbrengen leuningwerk