Aanpassing onderdoorgang Heulweg Barendrecht

Voor de gemeente Rotterdam zijn wij een bestaande onderdoorgang onder de A15 en diverse spoorbanen (prorail), om aan het bouwen tot een waterbak met een ecozone en een ruiterpad. Het project maakt onderdeel uit van “de Blauwe Verbinding” en wordt het op deze locatie straks mogelijk om met kano’s, kleine roei- en fluisterbootjes onder de A15 en de diverse sporen door te varen.

Het werk bestaat in hoofdzaak uit:

  • Heiwerkzaamheden;
  • Verwijderen en aanbrengen wegverhardingen;
  • Realiseren betonnen waterbak inclusief plaatselijk sloopwerk;
  • Afbouw onderdoorgang na aanbrengen waterbak middels de aanleg van een ruiterpad en ecozone naast de bak;
  • Graven watergang;
  • Verwijderen en gedeeltelijk aanpassen van de voetpaden;
  • Overige bijkomende werkzaamheden.

Foto’s bestaande situatie:

Ontwerp van de gemeente:

 

 

Foto’s realisatie volgen nog.