CO2 prestatieladder

De CO2-prestatieladder is een instrument dat bedrijven helpt bij het reduceren van CO2. Binnen de eigen bedrijfsvoering, in projecten en in de keten.

Van der Made heeft de hoogste trede bereikt. Trede 5 houdt in dat we samen met collega’s, kennisinstellingen, maatschappelijke partijen en overheden actief zoeken naar mogelijkheden om samen de uitstoot verder terug te dringen.

Lees meer over de essentie van de CO2-prestatieladder op de website van de SKAO.

Op de site van de SKAO is tevens onze bedrijfspagina te vinden.

Certificaat CO2 prestatieladder 25-08-2020

Van der Made Infra BV communiceert publiekelijk over zijn energie reductiebeleid. Download hieronder de betreffende documenten:

CO2 reductieplan april 2018
CO2 reductieplan februari 2019
CO2 reductieplan februari 2020
CO2 reductieplan augustus 2021

CO2 managementplan maart 2018
CO2 managementplan februari 2019
CO2 managementplan februari 2020
CO2 managementplan september 2021

Communicatiebericht september 2017
Communicatiebericht maart 2018
Communicatiebericht september 2018
Communicatiebericht februari 2019
Communicatiebericht oktober 2019
Communicatiebericht februari 2020
Communicatiebericht oktober 2020
Communicatiebericht april 2021